Kariera

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w firmie ,,Surowiec Sp. z o. o.,, zapraszamy
do składania podań na adres naszej firmy lub w formie elektronicznej
na e-mail: surowiecbiuro@op.pl

Skontaktujemy się z Państwem jeśli pojawi się możliwość zatrudnienia na danym
stanowisku.

Osoby przesyłające do nas swoje aplikacje prosimy o dołączenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883)."