Kontrola jakości

Firma ,,Surowiec Sp. z o. o.,, posiada system zarządzania jakością wg normy ISO
9001:2008 oraz spawalniczego systemu jakości wg normy ISO 3834-2006.

Wyposażenie kontroli jakości:

-  Maszyna pomiarowa
-  Sondy pomiarowe na obrabiarkach
-  Kształtograf
-  Twardościomierz
-  Sprawdziany i narzędzia pomiarowe
-  Skaner ATOS II Triple Scan firmy GOM.