Spawalnictwo

Jednym z podstawowych procesów w naszej firmie jest proces spawania.
W ramach tej działalności posiadamy certyfikat spawalniczego systemu jakości
wg EN 3834-2 oraz EN ISO 9001. Realizujemy również konstrukcje dla
przemysłu budowlanego wg EN 1090 (w klasie od EXC1 do EXC4), DIN
18800-7 oraz dla przemysłu kolejowego spełniając wymagania normy EN
15085.

Wytwórnia konstrukcji stalowych firmy Surowiec zapewnia wysoką jakość
wytwarzanych konstrukcji poprzez:
- nadzór spawalniczy posiadający kwalifikację IWE/EWE/IWT/EWT/ IWI-C/  
SAP wg EN 15085
- wykwalifikowanych spawaczy posiadających świadectwa wg EN 287-1
- personel kontroli i badań oraz stała współpraca z laboratorium co
umożliwia wykonywanie badań NDT metodami VT, PT, MT, UT oraz RT
- kwalifikowanie technologii spawania wg EN 15614
Wykonujemy konstrukcje:
- ze stali konstrukcyjnych S235 do S355
- ze stali o podwyższonej wytrzymałości takich jak S690QL, S700, S960QL

Głównymi stosowanymi metodami spawania są:
- metoda MAG 135 w osłonie mieszanki (82% Ar, 18% CO2)
- metoda MIG 131
- łukowe elektrodami otulonymi 111 (EN-287-1)
- łukowe elektrodami nietopliwymi 141
- gazowe metodą 311